Åpenhetsloven

Utstillingsplassen Eiendom skal være en ansvarlig aktør og aktiv pådriver for at menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter etterleves og sikres. Dette gjør vi gjennom bruk av våre innkjøpsmakt ved valg av seriøse leverandører, og ved å stille krav til disse. Selskapet arbeider med å utarbeide en innkjøpspolicy som ivaretar dette og har etablert rutiner for varsling av forhold som medfører brudd på slike rettigheter.

Ved henvendelser som angår hvordan Utstillingsplassen håndterer negative konsekvenser ifm. grunnleggende menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter, ber vi om å bli kontaktet på e-post post@utstillingsplassen.no.