Is til folket!

30 bygg og over 1.000 ispinner(til tross for ferietid og hjemmekontor!)Vi har vært på rundtur i Hamar for å ønske våre leietakere her god sommer, og samtidig invitere til årets leietakerkonsert - et arrangement forbeholdt leietakerne våre, og som nå vil bli den 24. konserten i rekken.

Vi setter enormt stor pris på leietakerne våre, og det er stas for oss å få komme ut å se hvordan dere har det.

Stor takk til SPAR Grandsenteret for hjelp og velvilje, uten dere ville vi hatt et is-problem