Innen 2030 skal Norge være klimanøytralt - Og vi skal ta vår del av ansvaret.

Bygg og eiendom står for omtrent 40 prosent av det globale energiforbruket og 40 prosent av de globale klimagassutslippene. Det er med andre ord selvsagt at vår bransje må være en del av løsningen for å nå målet om halvering av klimagassutslippene i Norge innen 2030. For å lykkes må vi både tenke og bygge smartere og mer effektivt.